O kategoriji Predlozi

Predlozi novih funkcija, promjene dizajna, rasporeda na platformi, novih dodataka, kategorija, svega što nije problem u korišćenju sistema.