Kategorija Teme
1

Predlozi

Predlozi novih funkcija, promjene dizajna, rasporeda na platformi, novih dodataka, kategorija, svega što nije problem u korišćenju sistema.
0

Problemi

Javite nam kada naiđete na bilo koji problem u radu platforme, bilo to da se sajt ne prikazuje dobro na mobilnim, da je spor, da pogrešno prikazuje podatke, da puca, svi problemi su ovdje.
0